In English
Anmäl intresse för testet

Nyheter

Alertix i Barometern Affärsliv

Forskningsbolaget Alertix har tagit fram en ny metod för att snabbt upptäcka risk för cancer hos hundar. De utvecklar både laboratoriet- och snabbtester och är på gång att ta in tio miljoner i riskkapital för att nå världsmarknaden.

Läs mer

TK1 hos katter

En nyligen publicerad studie av SLU-forskare som samarbetar med Alertix visar att TK1 i serum hos katter med tumörsjukdomar är signifikant högre än hos friska katter och även vid jämförelse med katter med inflammatoriska sjukdomar. Resultaten tyder på att TK1 kan vara en lovande biomarkör för diagnostik och monitorering av cancersjukdomar hos katter och även för att särskilja cancersjukdomar från inflammatoriska sjukdomar.

Läs mer

FÖRBÄTTRAD METOD FÖR ATT IDENTIFIERA HUNDAR MED RISK FÖR CANCER

Pressmeddelande

I en ny studie i samarbete mellan Alertix och forskare och veterinärer vid SLU, Uppsala har en ny metod visat sig vara bättre att detektera hundar med cancersjukdomar än standardmetoden. Sammantaget kan omkring 3 av 4 hundar med cancersjukdom eller misstänkt cancersjukdom upptäckas med den nya metoden. 

Läs mer

Vinnova ger fortsatt stöd till Alertix utveckling

Alertix Veterinary Diagnostics, som utvecklar test för upptäckt av cancersjukdomar hos hund, katt och häst, har i hård konkurrens erhållit ett bidrag om 900.000 kronor för fortsatt utveckling av sitt unika test. Bidraget ska gå till att utveckla ett test för hund.
Det är Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova som beviljat ansökan inom utlysningen Innovativa Startups steg 2. Behöriga att söka var endast de företag som tidigare beviljats medel i steg 1, där Alertix år 2019 fick 300.000 kronor.

Läs mer

1 miljon registrerade hundar i Sverige

Under Coronapandemin har antalet nyregistreringar av hundar i Sverige tilltagit. Brist på valpar och hisnande priser rapporteras.

Läs mer

TK1 som biomarkör för att utesluta cancersjukdomar i mage-tarm hos katt

Tumörsjukdomar i magtarmkanalen är svåra att diagnostisera och leder ofta till stort lidande för våra sällskapsdjur. Förekomsten av cancerformen gastrointestinalt lymfom (GI-lymfom) hos katt har ökat stadigt och utgör nu 60–75 procent av alla elakartade tumörer i magtarmkanalen hos katt.

Läs mer

Alertix Advisory Board

Pressmeddelande

Alertix Veterinary Diagnostics, som utvecklar ett snabbtest för tidig upptäckt av cancersjukdomar hos hund, katt och häst, meddelade nyligen att en emission på 5 miljoner kr genomförts. Investeringen ska gå till att utveckla ett test för hund.
Nu går bolaget vidare och etablerar ett Advisory Board - ett rådgivande organ för Alertix ledning och styrelse. Bolaget är baserat vid Kalmar Science Park. Analys- och utvecklingsverksamheten sker vid bolagets laboratorier vid SLU i Uppsala.

Läs mer

Alertix, diagnostikbolag inom veterinärmedicin, tar in 5 miljoner kronor i nytt riskkapital

Pressmeddelande

Alertix Veterinary Diagnostics, som utvecklar ett snabbtest för tidig upptäckt av cancersjukdomar hos hund, katt och häst, har genomfört emissionen på 5 miljoner kr. Bland investerarna märks Almi Invest, SLU Holding och privata affärsänglar. Investeringen ska gå till att utveckla ett test för hund. Bolaget är baserat vid Kalmar Science Park. Analys- och utvecklingsverksamheten sker vid bolagets laboratorier vid SLU i Uppsala.

Läs mer

Alertix förstärker styrelsen

Pressmeddelande

Vid en extra stämma den 17 december 2019 har Alertix aktieägare valt in MSc Göran Beijer som ny oberoende styrelseledamot.

Läs mer

52% av spanjorerna föredrar sina husdjur framför människor

PRESSKLIPP
Undersökningen utfördes av Amazon för att utröna beteenden och attityder hos husdjursägare i Spanien.

Läs mer

En cancerdiagnos behöver inte innebära slutet

PRESSKLIPP
En artikel i Härliga hund skriver att cancerdiagnoser bland våra fyrfota vänner ökar.

Läs mer

Kraftig ökning av juvertumörer på hundar

PRESSKLIPP
I Härliga Hund beskrivs att mellan åren 2014-2018 ökade antalet hundar som drabbats av juvertumör med 20 procent.

Läs mer

Vinnova stöder Alertix

Pressmeddelande

Mera stöd till Alertix prisade forskning. Den här gången från Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova.

Läs mer

Investerare satsar på Alertix

Pressmeddelande

Sveriges mest aktiva riskkapitalbolag för startups investerar tillsammans med affärsänglar i Alertix.

Läs mer

Alertix vinner innovationspriset i Kalmar län

Pressmeddelande

Alertix har idag mottagit SKAPA-priset i Kalmar län vid en ceremoni på landshövdingens residens. Förutom ett pengapris deltar Alertix i det nationella SKAPA-priset i november då den svenska mästaren i innovationer utses.

Läs mer

Alertix®  varumärke registrerat

Alertix®  är nu registrerat som varumärke i såväl Europa som internationellt

Läs mer

Användning av biomarkörer vid cancersjukdomar

Vid en internationell konferens (Uppsala Health Summit)  i Uppsala den 14-15 juni 2018 var professor Henrik Rönnberg en av arrangörerna av en workshop Towards Useful Cancer Biomarkers to Improve Cancer Care.

Läs mer

Tekniska framsteg erbjuder nya möjligheter för TK1 som biomarkör

I en nyligen publicerad översiktsartikel lyfts TK1 fram som en biomarkör för tumörsjukdomar

Läs mer

Alertix presenteras i Allas veckotidning

Anne-Charlotte Aronsson berättar i Allas veckotidning nr 8 2018 om sin personliga upplevelse av hunden Zebs cancerdiagnos

Läs mer

Henrik Rönnberg föreläser på BSA-kongressen

Onkologi är temat för 2018 års BSA-kongress, som arrangeras i Göteborg i slutet av januari.
Alertix Henrik Rönnberg är en av föreläsarna. Henrik kommer bland annat att berätta om försök med nya metoder att behandla cancer hos djur.

Läs mer

Träffa Alertix på Veterinärkongressen 2017

9-10 november hålls årets veterinärkongress i SLU:s lokaler i Uppsala. Alertix Veterinary Diagnostics finns på plats och vi vill passa på att hälsa dig varmt välkommen till vår monter.

Läs mer

Premiär för Alertix hemsida

Varmt välkomna till Alertix Veterinary Diagnostics första hemsida.

Läs mer

Svensk forskning bakom unikt cancertest för sällskapsdjur

Pressmeddelande

Cancer är lika vanligt hos sällskapsdjur som hos människor. Behandlingsmetoderna blir allt bättre och ofta kan djuren botas. Tidig upptäckt är dock avgörande för framgångsrik behandling. Här kan därför ett nytt unikt cancertest få stor betydelse.

Läs mer

Tillväxtmiljoner till Alertix

Arbetet med att finansiera Alertix produktutveckling och marknadsintroduktion går helt planenligt – om inte bättre än förväntat.
– Jag upplever att det är mycket lätt att få gehör för vår affärsidé säger Alertix vd Bengt Åstrand.

Läs mer

Alertix tar plats i Kalmar Science Park

Alertix Veterinary Diagnostics är nu en del av Incubatorn vid Kalmar Science Park.
– Det här är ett viktigt steg i utvecklingen av företaget. I Incubatorn hamnar vi i en miljö som är helt rätt att växa i, säger Alertix vd Bengt Åstrand.

Läs mer

Djurägare positiva till cancertest

Tre av fyra tillfrågade djurägare ställer sig positiva till att använda ett test för att möjliggöra tidig upptäckt av cancer hos deras husdjur. Över 40 procent är beredda att betala 600 kronor eller mer ur egen ficka, och hälften kan tänka sig att be sin veterinär om ett test.

Läs mer

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur