In English

1 miljon registrerade hundar i Sverige

Under Coronapandemin har antalet nyregistreringar av hundar i Sverige tilltagit. Brist på valpar och hisnande priser rapporteras.

Under Coronapandemin har antalet nyregistreringar av hundar i Sverige fortsatt öka. Nu finns ca 1 miljon hundar i Jordbruksverkets register. Det här är en trend som kunnat ses under flera år. För exempelvis år 2014 var antalet registrerade hundar 789000. 

Trenden från januari 2019 till februari 2021 går från knappt 5000 nyregistreringar till drygt 6000 per månad. Antalet hundägare i Sverige var vid årsskiftet 2020/2021 725000.

En sammanställning visar att den tidigare toppen under sommarmånaderna fick ett utdraget förlopp under sommar och höst 2020. Uppenbarligen vill fler och fler skaffa hund när hemarbetet har ökat under Coronapandemin. Ja, så många att det nu rapporteras om brist på valpar och ökande priser

Läs mer 

https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/hundregistret/statistik-ur-hundregistret#h-Totalaantaletregistreradehundarochhundagare

https://svt.se/nyheter/lokalt/vast/hisnande-priser-till-foljd-av-okat-valptryck-uppemot-80000-for-vissa-raser

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur