In English
Pressmeddelande

Alertix Advisory Board

Alertix Veterinary Diagnostics, som utvecklar ett snabbtest för tidig upptäckt av cancersjukdomar hos hund, katt och häst, meddelade nyligen att en emission på 5 miljoner kr genomförts. Investeringen ska gå till att utveckla ett test för hund.
Nu går bolaget vidare och etablerar ett Advisory Board - ett rådgivande organ för Alertix ledning och styrelse. Bolaget är baserat vid Kalmar Science Park. Analys- och utvecklingsverksamheten sker vid bolagets laboratorier vid SLU i Uppsala.

Alertix Advisory Board är ett rådgivande organ med uppdrag att bistå Alertix styrelse och ledning med strategisk rådgivning i utvecklings- och affärsrelaterade frågor genom att tillföra ett vidgat perspektiv. Ledamöterna är ledande seniora rådgivare med sinsemellan kompletterande expertis. De har tillsatts av styrelsen i Alertix.

- Det är mycket värdefullt att vi nu kan knyta en gedigen rådgivande kompetens till verksamheten i Alertix. Vi är glada att just dessa tre ledande rådgivare har accepterat att stödja Alertix. Alla tre har inom sina områden ett mycket brett nätverk och har även betydande internationell erfarenhet. Härigenom stärker vi kompetensen rejält, säger Bengt Åstrand, VD i Alertix.

- Det är tre mycket kompetenta och erfarna rådgivare inom sina respektive områden och vi är mycket glada att ha dem ombord på Alertix och de kommer att vara till stor nytta i bolagets verksamhet och utveckling säger Anne-Charlotte Aronsson, styrelseordförande i Alertix.

Ledamöterna är:

Henrik Rönnberg, DiplECVIM-CA (onc), Professor, Uppsala. 

Henrik är legitimerad veterinär och veterinärmedicine doktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU i Uppsala. Diplomate inom European College of Veterinary Internal Medicine 2009 (DiplECVIM-CA (oncology)). Han är verksam som professor vid institutionen för kliniska vetenskaper och medicinsk onkologisk specialistmottagning vid universitetsdjursjukhuset, SLU i Uppsala.

Anneli Bjöersdorff, DVM, PhD, Kalmar. 

Anneli är legitimerad veterinär med stor erfarenhet av veterinärmedicinsk klinik och affärsledning, bl.a. som företagare med egen djurklinik och senare som VD vid Läckeby djursjukhus, Kalmar. Hon har en doktorsavhandling i mikrobiologi om fästingburna sjukdomar vid Lunds universitet och är idag ansvarig Education Manager inom AniCura Group och tidigare ansvarig för affärsområde Laboratorier vid AniCura.

Olle Nilsson, PhD, Göteborg. 

Olle har stor erfarenhet inom in-vitrodiagnostikområdet, dels som medgrundare och forskningschef vid CanAg Diagnostics AB, Göteborg men också efter Fujirebios förvärv av CanAg som forskningschef vid Fujirebio Diagnostics AB, USA. Olle har publicerat 100+ artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter inom området utveckling och karakterisering av monoklonala antikroppar och immunologiska tester. Han har en doktorsavhandling i neurokemi vid Göteborgs universitet och är nu verksam som egen konsult i ONSON Consulting.

 

Alertix Veterinary Diagnostics AB grundades 2017 och erbjuder en kommersiell tillämpning av rön från svensk bioteknisk spetsforskning. Det handlar om en ny kraftfull metod att mäta förekomst av enzymet tymidininkinas (TK1) i blod för användning i veterinärsjukvården. TK1 är en biomarkör för tumörtillväxt. Ämnet har kunnat påvisas i blod redan innan patienten uppvisar kliniska symtom, vilket gör att testet kan utgöra ett värdefullt verktyg för att tidigt kunna diagnosticera cancersjukdomar och deras förstadier till skillnad från tidigare etablerade metoder att detektera TK1 är Alertix metod immunkemisk. Det gör att den med framgång kan användas också för att detektera solida tumörer.

För ytterligare information:
Bengt Åstrand, VD i Alertix Veterinary Diagnostics AB
070-670 76 42
bengt.astrand@alertixvet.com

Alertix Veterinary Diagnostics grundades 2017 för utveckling och marknadsföring av analyser för tidig upptäckt och uppföljning av cancersjukdomar hos hundar, katter och hästar. Bolagets unika in vitro-tester är baserade på specifika antikroppar som reagerar med tymidinkinas 1 (TK1), en väldokumenterad biomarkör för onormal cellomsättning vid progressiva cancersjukdomar. 

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur