In English
Pressmeddelande

Alertix, diagnostikbolag inom veterinärmedicin, tar in 5 miljoner kronor i nytt riskkapital

Alertix Veterinary Diagnostics, som utvecklar ett snabbtest för tidig upptäckt av cancersjukdomar hos hund, katt och häst, har genomfört emissionen på 5 miljoner kr. Bland investerarna märks Almi Invest, SLU Holding och privata affärsänglar. Investeringen ska gå till att utveckla ett test för hund. Bolaget är baserat vid Kalmar Science Park. Analys- och utvecklingsverksamheten sker vid bolagets laboratorier vid SLU i Uppsala.

- Vi är väldigt glada för samarbetet med våra investerare, såväl tidigare som nya. Kapitalet kommer väl tillpass då Alertix nu befinner sig i en intensiv utvecklingsfas med internationella utvecklare. Under nästa år hoppas vi nå fram till en produktionsfas för vår första produkt, säger Bengt Åstrand, VD i Alertix.

- Utöver aktiekapital har Alertix under året fått bidrag från Vinnova för att stärka den kliniska dokumentationen av TK1 som biomarkör för ökad celltillväxt vid olika cancersjukdomar hos hund. Denna analys- och utvecklingsverksamhet sker vid vårt labb vid SLU i Uppsala, fortsätter Bengt Åstrand.

Alertix Veterinary Diagnostics AB grundades 2017 och erbjuder en kommersiell tillämpning av rön från svensk bioteknisk spetsforskning. Det handlar om en ny kraftfull metod att mäta förekomst av enzymet tymidinkinas (TK1) i blod för användning i veterinärsjukvården. TK1 är en biomarkör för tumörtillväxt. Ämnet har kunnat påvisas i blod redan innan patienten uppvisar kliniska symtom, vilket gör att testet kan utgöra ett värdefullt verktyg för att tidigt kunna diagnosticera cancersjukdomar. Till skillnad från tidigare metoder att detektera TK1 är Alertix metod immunkemisk. Det gör att den med framgång kan användas också för att detektera solida tumörer.

- För ett nytt företag är det viktigt med en tryggad kapitalförsörjning så att en kommersiell produkt kan utvecklas. Det är glädjande att Almi Invests investeringsfond för Småland & Öarna nu följt upp sin tidigare investering och att nu även SLU Holding gått in med kapital. Därtill kommer privata affärsänglar. Det är en tilltalande möjlighet att vi kan ha bolagets verksamhet spridd till två regioner med ledning i Kalmar och utvecklingsverksamhet i Uppsala, säger Anne-Charlotte Aronsson, styrelseordförande i Alertix.

Alertix planerar marknadsföra till veterinärer som erbjuder djurägare testet vid konsultationen. Kostnaden kan djurägaren delvis få ersättning för genom sin hundförsäkring. Alertix metod innebär att mängden tymidinkinas-1 (TK1) bestäms – en biomarkör för celltillväxt förknippad med cancersjukdomar. Studier har visat att TK1 ökar i blodet hos hund redan innan hunden får kliniska symptom, vilket gör att testet har potential att även användas för cancerscreening. Utvecklingsarbetet pågår och ett test kan vara klart inom 1-2 år.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur