In English
Pressmeddelande

Alertix förstärker styrelsen

Vid en extra stämma den 17 december 2019 har Alertix aktieägare valt in MSc Göran Beijer som ny oberoende styrelseledamot.

Göran Beijer har en lång och bred ledningserfarenhet framförallt inom Life Science-området vid såväl stora globala bolag som Pharmacia/Pfizer, AstraZeneca och GE liksom mindre företag som Tamro, Uppsala Imanet, Cerbo och Ilya Pharma. Göran har också medverkat i ett stort antal startups som affärscoach både i Kalmar Science Park och Uppsala Innovation Center. För närvarande är Göran VD vid Dicot AB i Uppsala.

Alertix har under hösten 2019 tagit in nytt kapital genom en nyemission och även erhållit bidrag från Vinnova för en internationell klinisk studie av cancersjukdomar hos hundar. Alertix har även utsetts till Kalmar läns vinnare av innovationspriset Skapa 2019.

- Vi välkomnar Göran Beijer som ny ledamot i styrelsen! Görans breda erfarenhet inom Life Science området kommer att vara mycket värdefull för att vi skall uppnå våra uppsatta mål att utveckla och kommersialisera produkter inom veterinärdiagnostik, säger Anne-Charlotte Aronsson, styrelseordförande i Alertix.

Göran Beijer, ny styrelseledamot i Alertix - Jag ser fram emot styrelsearbetet i bolaget då jag ser att det finns stora möjligheter till kommersiell framgång med bolagets produkter på den globala och växande marknaden för veterinärmedicinska produkter.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur