In English

Alertix presenteras i Allas veckotidning

Anne-Charlotte Aronsson berättar i Allas veckotidning nr 8 2018 om sin personliga upplevelse av hunden Zebs cancerdiagnos

Anne-Charlotte Aronsson berättar i Allas veckotidning nr 8 2018 om sin personliga upplevelse av hunden Zebs cancerdiagnos som visade sig vara en fästinginfektion. Ett enkelt blodtest skulle ha kunnat rädda livet på Zeb om rätt diagnos hade ställts.

Om sitt engagemang för Alertix tester säger hon i reportaget

Självklart, det kan ju rädda livet på våra käraste vänner. Djur kan ju inte berätta hur de mår eller var de har ont. Därför behövs säkrare testmetoder.

Anne-Charlotte Aronsson kan som Alertix styrelseordförande och marknadschef vara med och påverka framtiden för världens alla hundar och hundägare.

Läs mer här

Eller läs som pdf sid 38 och sid 39

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur