In English

Alertix tar plats i Kalmar Science Park

Alertix Veterinary Diagnostics är nu en del av Incubatorn vid Kalmar Science Park.
– Det här är ett viktigt steg i utvecklingen av företaget. I Incubatorn hamnar vi i en miljö som är helt rätt att växa i, säger Alertix vd Bengt Åstrand.

Foto: Camilla Dopson
Foto: Camilla Dopson

Incubatorverksamheten riktar sig till bolag med skalbara affärsidéer, ofta handlar det om företag som, likt Alertix, befinner sig i en kommersialiseringsfas och står inför en snar introduktion på marknaden. Incubatorn erbjuder också tillgång till lokaler i Science Park-miljön på Varvsholmen i Kalmar.

Stöd med affärsutveckling

– Det här är en utmärkt möjlighet för oss. Inte minst som vi genom Incubatorns utvecklingsprogram får tillgång till en rad olika expertkompetenser som är knutna till Kalmar Sciencepark. Vi kommer bland annat att ta hjälp av affärsutvecklaren Jörgen Gustafsson, säger Bengt Åstrand. 

Läs mer hos Kalmar Science Park 
http://www.kalmarsciencepark.se/vi-valkomnar-bengt-astrand-till-incubator/

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur