In English

Användning av biomarkörer vid cancersjukdomar

Vid en internationell konferens (Uppsala Health Summit)  i Uppsala den 14-15 juni 2018 var professor Henrik Rönnberg en av arrangörerna av en workshop Towards Useful Cancer Biomarkers to Improve Cancer Care.

Sjukdomsförebyggande och tidig diagnostik reducerar djurens lidande, förbättrar djurens välbefinnande och minskar kostnaderna för djurägare, säger professor Rönnberg. Användning av TK1, som Alertix tester är baserade på, nämns som en lovande biomarkör för tidig upptäckt av cancersjukdomar.

Hundar är också av intresse för att studera cancersjukdomars utveckling och behandling hos människa fortsätter professor Rönnberg.

  • Hunden har blivit mer och mer användbar som jämförande modell av cancersjukdomar både gällande genetiska och miljömässiga riskfaktorer. De många likheterna mellan olika cancerformer som påverkar människor och hundar och den spontana utvecklingen av dessa cancersjukdomar hos hundar som delar vår levnadsmiljö antyder ett gemensamt orsakssamband
  • Hundars kortare livslängd och den kortare tiden till återfall efter cancerbehandling medger att data om effekt samt toxicitet och biverkningar på kort och lång sikt av cancerbehandlingar kan samlas in under år i stället för decennier som i kliniska prövningar på människa

Ett par hundra forskare och beslutsfattare hade samlats från hela världen på Uppsala slott för tvådagarskonferensen om att förbättra cancervården.

 

Läs mer här sidorna 28-33

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur