In English

Henrik Rönnberg föreläser på BSA-kongressen

Onkologi är temat för 2018 års BSA-kongress, som arrangeras i Göteborg i slutet av januari.
Alertix Henrik Rönnberg är en av föreläsarna. Henrik kommer bland annat att berätta om försök med nya metoder att behandla cancer hos djur.

Henrik Rönnberg

BSA-kongressen arrangeras av Blå Stjärnan Akademin – ett utbildningsinitiativ med rötter i Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg. Akademin ordnar utbildningar för veterinärer, djurskötare och djursjukvårdare och bjuder in föredragshållare från hela världen till olika aktiviteter.

Nästa års BSA-kongress – eller Nordic Small Animal Veterinary Conference – blir den femte i ordningen. Temat är alltså onkologi och föreläsarna kommer från, Sverige, Norge, Kanada, Tyskland, Nederländerna och Belgien. En av dem är Henrik Rönnberg, professor vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala och en viktig kugge i Alertix forskningsteam.

Henrik kommer förstås att berätta om forskningen bakom Alertix, men också om nya behandlingsmetoder. Bland annat kommer det att handla om immunterapi.

– De vanligaste metoderna för att behandla djur som drabbats av cancer är fortfarande kirurgi och cellgifter. Men cytostatika används på nya sätt och det pågår också forskning för att kombinera dem med nya metoder som immunterapi. Kortfattat handlar det om att försöka få kroppens eget immunförsvar att attackera cancercellerna, säger Henrik Rönnberg till Veterinärmagazinet.

Läs mer i Veterinärmagazinet
Läs mer om Blå Stjärnan Akademin

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur