In English
Pressmeddelande

Investerare satsar på Alertix

Sveriges mest aktiva riskkapitalbolag för startups investerar tillsammans med affärsänglar i Alertix.

Almi Invest investerar 2,5 miljoner kronor i Alertix Veterinary Diagnostics, som utvecklar ett snabbtest för tidig upptäckt av cancersjukdomar hos hund, katt och häst. I emissionen på totalt 4 miljoner kronor deltar också ett flertal affärsänglar. Investeringen ska gå till att utveckla en teststicka för hund.

Alertix planerar sälja testet, i form av en provsticka, till veterinärer som erbjuder djurägare testet vid konsultationen. Kostnaden kan djurägaren delvis få ersättning för genom sin hundförsäkring.

Alertix metod innebär att mängden tymidinkinas-1 (TK1) bestäms – en biomarkör för celltillväxt förknippad med cancersjukdomar. Studier har visat att TK1 ökar i blodet hos hund redan innan cancersymtom upptäcks, vilket gör att testet har potential att även användas för cancer-screening.

- Den här investeringen ger oss goda möjligheter att börja utveckla vår första produkt, säger Bengt Åstrand, vd på Alertix Veterinary Diagnostics.

Alertix är vinnare av SKAPA priset i Kalmar län och därmed en av årets nationella finalister till innovationspriset SKAPA som avgörs i november.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur