In English
Pressmeddelande

Svensk forskning bakom unikt cancertest för sällskapsdjur

Cancer är lika vanligt hos sällskapsdjur som hos människor. Behandlingsmetoderna blir allt bättre och ofta kan djuren botas. Tidig upptäckt är dock avgörande för framgångsrik behandling. Här kan därför ett nytt unikt cancertest få stor betydelse.

Testet, som utvecklas av det nya svenska biotechbolaget Alertix Veterinary Diagnostics, bygger på mångårig forskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala.
– Vi har utvecklat en unik metod att upptäcka enzymet tymidinkinas (TK) i blodprover. Enzymet är en biomarkör för tumörtillväxt som kännetecknar cancer, berättar Alertix forskningschef Staffan Eriksson.

Klarar även solida tumörer

Det som gör metoden unik är att den mäter förekomsten av enzymet med hjälp av antikroppar. Det gör att den kan användas för att upptäcka inte bara olika former av blodcancer, som dagens TK-tester gör, utan också solida tumörer. Det finns det ingen annan metod som klarar.
– Ett enkelt blodprov är allt som behövs. Visar analysen att värdet är förhöjt finns det starka skäl att misstänka tumörtillväxt. Det här enzymet frisätts i blodet på ett mycket tidigt stadium – innan djuret visar några synliga symtom. Därför kan det få stor betydelse för tidig upptäckt av cancer, säger Staffan Eriksson.

Test för hund 2019

Utvecklingen av ett test för hund är nu inne i slutfasen. Planen är att det ska vara tillgängligt för veterinärkliniker och laboratorier i Sverige och Norden.
Därefter kommer tester för katt och häst att introduceras på marknaden.

Flera användningsområden

– Testerna kommer att bli ett kraftfullt verktyg för att tidigt ställa rätt diagnos. Men också för övervakning av cancerbehandling i djursjukvården – helt enkelt för att se om djuret svarar på behandlingen. Vi menar också att det kan finnas starka skäl att använda testerna för screening av djur över en viss ålder. Det innebär att man rutinmässigt erbjuder tester till låt säga alla hundar över åtta års ålder. För precis som hos människor ökar cancerrisken ju äldre djuren blir, säger Henrik Rönnberg, veterinäronkolog vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala.

Premiär för första hemsidan

Idag lanseras Alertix första hemsida – alertixvet.se. Där finns mer information om testerna, forskningen och om cancersjukdomar hos sällskapsdjur.

Alertix Veterinary Diagnostics har sitt säte i Kalmar. Forskningen bedrivs i Uppsala.

Frågor besvaras av:
Bengt Åstrand, vd – telefon: 070-670 76 42 e-post: bengt.astrand@alertixvet.se


Ladda ner pressrelease (Word)

Nedladdning av högupplösta bilder på Bengt Åstrand, vd och Staffan Eriksson, forskningschef (klicka på resp bild för att ladda ner större version)

Alertix Veterinary Diagnostics grundades 2017 för utveckling och marknadsföring av laboratoriekit för tidig upptäckt och övervakning av cancersjukdomar hos sällskapsdjur som hundar, katter och hästar.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur