In English

Träffa Alertix på Veterinärkongressen 2017

9-10 november hålls årets veterinärkongress i SLU:s lokaler i Uppsala. Alertix Veterinary Diagnostics finns på plats och vi vill passa på att hälsa dig varmt välkommen till vår monter.

Ta chansen att träffa vår forskningschef Staffan Eriksson och uppdatera dig om utvecklingen av våra tester för att detektera cancersjukdomar hos sällskapsdjur. 

Just nu har du möjlighet att skicka in serumprover för bestämning av aktiviteten hos cancermarkören TK1, och få värdefullt underlag till ditt diagnosarbete. I vår monter får du mer information och har möjlighet att anmäla ditt intresse.  

Du hittar vår monter på kongresshallens övre plan.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur