In English

Anne-Charlotte ska få marknaden att upptäcka Alertix

Som marknadsschef är det Anne-Charlotte Aronssons huvudansvar att se till att Alertix produkter når ut på marknaden och kan börja göra praktisk nytta. Men för hennes och familjens Flatcoated retriever Zeb är det för sent.

–  Det är några år sedan Zeb blev sjuk. Diagnosen var cancer. Men senare visade det sig att han istället led av en infektion orsakad av ett fästingbett. Vid det laget var det för sent. Infektionen hade spridit sig till hjärnan. Ett Alertix TK ELISA-test hade sannolikt räddat Zebs liv. Då hade man kunnat utesluta cancer och sätta in antibiotikabehandling i tid, berättar Anne-Charlotte.

Anne-Charlotte är doktor i biokemi och har ett förflutet inom klinisk diagnostik. Under flera år arbetade hon för den svenska läkemedelsjätten Pharmacia.

– Efter att Pharmacia har jag arbetat med marknadsföring och försäljning i flera andra små och medelstora bioteknikföretag såsom det Bonnierägda Sangtec Medical och det italienska bolaget DiaSorin.

Det senaste är Arocell – ett svenskt bolag som bygger på samma forskning som Alertix. Arocell utvecklar och marknadsför TK ELISA-tester för humant bruk. Anne-Charlotte blev Arocells vd 2008. En befattning hon innehade fram till 2014.

Bättre metoder behövs

Sedan dess har hon bland annat arbetat som konsult och styrelseledamot för Uppsala Innovation Centre och på konsultbasis för Umeå Biotech Incubator.

Nu är hon styrelseordförande och marknadschef för Alertix.

– Det är ett otroligt spännande uppdrag. Jag tror på att det finns ett behov av bättre metoder för att diagnosticera cancer hos sällskapsdjur. Och jag är övertygad om att marknaden kommer att visa att jag har rätt. Djur kan ju inte berätta hur de mår eller var de har ont. Därför behövs säkrare testmetoder.

Du är ju den som ska få marknaden att upptäcka Alertix. Vilka är dina bästa försäljningsargument?

– Det viktigaste är att testet är unikt och fyller ett behov som inget annat test på marknaden tillgodoser. Proteinet TK1 är den enda kända biomarkören som kan mäta celltillväxt i blodet. Vi är ensamma om att mäta TK1 i blodet med hjälp av en specifik antikropp. Det gör att vi, till skillnad från dagens metoder mäter proteinet och inte dess aktivitet. Därmed kan vårt test detektera alla typer av tumörer. Det är det unika.

– Viktigt är också att testet inte kräver några invasiva åtgärder. Det är både enkelt och kostnadseffektivt. Metoden är också robust. Proverna är inte särskilt känsliga för varken värme eller kyla. Det gör att de enkelt kan skickas in för analys.

Hur tycker du att man ska använda Alertix test i djursjukvården?

– Dels när man snabbt och enkelt vill veta om det finns skäl att misstänka att ett djur har drabbats av någon form av cancer. Idag behandlas ju inte minst hundar i allt högre utsträckning mot cancer – med allt större framgång. Det är positivt. Och i samband med cancerbehandling kan testet bli ett viktigt verktyg för uppföljning.

– På några års sikt tror och hoppas jag också att det här ska bli ett självklart screeningtest för hundar i alla fall över en viss ålder. Det skulle innebära förbättrad livskvalitet och fler levnadsår för många hundar. Vi vet idag att cancer är lika vanligt, ja kanske rent av vanligare, hos hundar som hos människa. Vissa raser är särskilt hårt drabbade. Som Flatcoated retriever. Där är det en ganska hög procentandel som dör en för tidig död i cancer, säger Anne-Charlotte Aronsson.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur