In English

Intervju Henrik Rönnberg

– Djuren ger oss så mycket. De gör oss helt enkelt till lite bättre människor. Därför förtjänar de att vi gör vad som står i vår makt för att lindra deras åkommor och få dem att må bra. Den insikten är min drivkraft både som veterinär och forskare.

Henrik Rönnberg är verksam vid universitetsdjursjukhuset i Uppsala och en viktig kugge i forskarteamet bakom Alertix.

Han är uppvuxen med djur runt omkring sig och bestämde sig tidigt för att bli veterinär.

– Jag har alltid tyckt att det är ett väldigt fascinerande yrke. Inte minst för att jag är genuint intresserad av djur. Djur höjer livskvaliteten. De kommunicerar med oss och det blir en helt annan stämning och ett bättre tempo i en miljö där det finns djur.

Han tog sin examen 1994 och har sedan dess jobbat kliniskt – framförallt med sällskapsdjur. Onkologi väckte tidigt hans intresse och 2002 disputerade han inom den specialiteten. Han har tagit initiativ till en europeisk grupp för veterinär onkologi och han är en av medgrundarna till onkologigruppen inom ECVIM-CA (European College of Veterinary Internal Medicine). Via detta specialist-college handleder han en treårig specialistutbildning vid universitetsdjursjukhuset, SLU Uppsala.

Ännu mer akut

Redan 1999 blev han kontaktad av Staffan Eriksson, som idag är Alertix forskningschef, och har sedan dess varit delaktig i arbetet med att hitta biomarkörer för cancer.

– Jag blev väldigt glad när jag blev tillfrågad att ingå i forskningsteamet. För som veterinär tycker jag att det här är ett otroligt viktigt arbete. Självklart är det väldigt angeläget för humansidan, men på ett sätt känns det nästan ännu akutare på den veterinära sidan. Vi har ju patienter som inte kan prata. Vi kan aldrig fråga en hund eller katt hur den mår. Därför hinner symtomen ofta bli väldigt grava innan de upptäcks. Och då är det ofta för sent att göra något.

Internationellt intresse

Henrik berättar att det är en lång forskningsresa som lett fram till att testet nu är färdigt att börja användas på bred front.

– Framför allt har det varit viktigt att verifiera att resultatet håller i en längre provserie. Vi har varit väldigt hårda mot markören för att vara säkra på att den inte bara reagerar på djur som har symtom, utan också på de som har tumörer som ännu inte visar upp någon tydlig symtombild.

– Under den här resan har vi hela tiden haft en bra process framåt. Vi har också blivit kontaktade av flera internationella forskargrupper som har velat samarbeta. Sådant känns alltid som ett kvitto på att man är på rätt väg. 

Henriks roll i forskarlaget är framförallt att ge analysresultaten en veterinärmedicinsk kontext.

– Ett analysresultat säger ju inte allt. Det gäller att kunna kombinera det med den sammanvägda bilden av patienten för att göra en korrekt tolkning. Den processen är inte minst en viktig del av arbetet med att kommersialisera testet.

Vad gör du helst när du inte forskar eller tjänstgör som veterinär?

– Med fyra barn och två bonusbarn är familjen mitt andra intresse. Jag gillar att vara delaktig i barnens aktiviteter, vare sig det är dans, ridning eller gymnastik. Jag uppskattar att komma hem till familjen, laga god mat, dra ned på tempot och ladda batterierna.

– Och så måste jag väl erkänna att jag har en svaghet för hårdrock från 80-talet. Jag har haft ett band själv, men nu räcker tiden tyvärr inte till.

Betyder det att du ogärna missar Sweden Rock Festival?

– Tyvärr har jag aldrig varit där. Den sammanfaller med tentaperioden för veterinärutbildningen så jag har inte kunnat få ledigt. Det är ett tungt offer jag fått göra. Men Sweden Rock står definitivt på min bucket list.

Vilket band skulle du vilja se där?

– Y&T vore ju en dröm. Om jag dessutom berättar att jag har tre Iron Maiden-posters på mitt tjänsterum kanske det besvarar frågan.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur