In English

Staffan är forskaren som vill göra skillnad

– Jag är nog en relativt ambitiös typ. Jag ger mig inte gärna innan jag uppnår resultat – även om det tar tid. Och så är jag besjälad av att forskning ska leda fram till något konkret. Något som verkligen är till nytta. Därför är jag stolt över vårt TK ELISA-test för sällskapsdjur. Det har verkligen potential att göra skillnad.

Staffan Eriksson är Alertix forskningschef och en av bolagets grundare. Han är professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och en av världens ledande forskare på thymidinkinas-området. Han är också en av uppfinnarna bakom Alertix TK ELISA-test.

I grunden är han medicinare. Staffan inledde sin forskarbana vid Karolinska Institutet. Men sedan drygt 20 år är han verksam som professor i medicinsk biokemi vid SLU.

– Det var egentligen inte ett så stort steg som man kanske kan tro. De grundläggande biomedicinska processerna är så pass likartade hos människor och våra vanligaste sällskapsdjur. Det gäller inte minst celldelningsprocessen.

Vill förstå hur celldelningen går till

Hur celler delar sig och hur processen regleras är vad Staffan Eriksson ägnat sitt forskarliv åt att undersöka. Sedan i slutet av 1980-talet har enzymproteinet Thymidinkinas 1 (TK1) varit i fokus för hans intresse.

– Sedan dess vet vi att det är en biomarkör för cancer. TK1 frisätts i blodet vid tumörtillväxt. Vår forskning har varit inriktad på att hitta det bästa sättet att mäta förekomsten av TK1. Vi inriktade oss tidigt på att använda en immunmetod för att studera TK-enzymet. Så vi ägnade mycket energi åt att studera molekylen för att kunna skräddarsy antikroppar som binder till dess utskjutande delar.

Hög känslighet

Antikropparna gör det möjligt att mäta TK1 i blodet. Metoden har mycket hög känslighet. Dessutom mäter den även inaktivt enzym. Det gör att det kan användas för att följa inte bara blodcancersjukdomar utan också de vanliga så kallade solida tumörsjukdomarnas utveckling och behandling. Det gör testmetoden unik.

– Det fina är att vi har anpassat testet till standardplattformen ELISA. Det innebär att vår metod kan användas på alla laboratorier. Processen är industriell och kräver ingen specialutrustning. Därför kan den verkligen bli användbar och göra konkret nytta.

Medgrundare av Arocell

För några år sedan var Staffan med och grundade bolaget AroCell som kommersialiserar TK ELISA-testet gentemot humansjukvården.

Nu har samma resa inletts med inriktning på djursjukvård genom bolaget Alertix.

– Vi har ägnat mycket tid åt att få tekniken att fungera för djur. När det gäller hund är vi framme och test för både häst och katt är på gång. Nästa steg är att ta fram provtagningskit som gör det enkelt för veterinärer och djursjukhus att använda testet på hundar.

Varför valde ni att kalla företaget Alertix?

– Namnet anspelar ju på engelskans alert som betyder varning. Och det är ju just det vi vill med testet – ge veterinärer en varning om att något inte står rätt till med celldelningsprocessen. Är värdet förhöjt är det troligast att det beror på tumörtillväxt. Och i sådana fall är det av största vikt att få en varning i tid. Tidig upptäckt är avgörande för framgångsrik cancerbehandling. Så testet kan verkligen rädda liv.

Vilket budskap vill du skicka till veterinärer, hussar och mattar runt om i landet?

– Att det nu finns ett sätt att mäta onormal celldelning som fungerar för alla typer av cancer. Och att det här testet kan utgöra en viktig pusselbit i arbetet med att tidigt upptäcka och behandla cancer. Det kan dessutom är särskilt värdefullt för uppföljning av cancerbehandling. Att testet är både enkelt och ofarligt är också en viktig aspekt.

Vilka är dina drivkrafter?

– Att hjälpa ägarna som oroar sig för cancer hos den älskade hunden, katten eller hästen. Att hjälpa dem med cancersjuka djur att göra rätt vid valet att gå vidare eller avbryta en behandling. Vi är ju ganska många som deltar i det här projektet, och att tillsammans jobba mot ett sådant gemensamt mål är väldigt stimulerande. Och det känns fantastiskt bra att kunna bidra med unik information inom ett så viktigt område. Självklart inser vi också att det finns en ekonomisk potential i det resultat vi har uppnått, men jag skulle inte säga att det är det viktigaste incitamentet.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur