In English
Djur får också cancer
Tidig upptäckt kan rädda liv
Anmäl intresse för testet

Alertix – när du behöver svar

Unikt test för cancersjukdomar hos hund, häst och katt

Alertix Veterinary Diagnostics utvecklar och marknadsför ett nytt unikt test för diagnosticering av tumörtillväxt för veterinärsjukvården. Testet är också mycket användbart i samband med övervakning och uppföljning av cancerbehandling, samt för screening av husdjur över en viss ålder.

Problemet

Upptäcka cancer på djur som själva inte kan berätta hur de mår eller var de har ont.

Alertix lösning

Ett enkelt blodprov mäter en viktig biomarkör för tumörtillväxt genom en unik immunkemisk metod.

Fördelar

Alertix-metoden upptäcker till skillnad från andra analyser även solida tumörer.
Bygger på standardteknik – kostnadseffektivt
Enkelt och smärtfritt.

Resultat

Tidig upptäckt är avgörande. Alertix kan bidra till att älskade sällskapsdjur får fler år tillsammans med sina människor.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur