In English
Djur får också cancer
Tidig upptäckt kan rädda liv
Anmäl intresse för testet

Nyttan av biomarkörer

Professor Henrik Rönnberg, som är internationell specialist inom cancerbehandling av sällskapsdjur, berättar i filmen om vilken nytta en veterinär kan ha av biomarkörer.

Målsättningen för en veterinär inom cancerbehandling av hundar och katter är att ge så bra livskvalitet som möjligt.

Användningen av biomarkörer kan visa på en ökad risk för cancersjukdom och ju tidigare upptäckt, desto mindre aggressiv behandling kan väljas så att djuret ska klara sig så bra som möjligt.

- Behovet av bättre diagnos- och behandlingsalternativ för hundar och katter med cancersjukdomar är stort, säger Henrik Rönnberg.

Den ökade statusen som sällskapsdjuren har fått, medför att fler och fler blir äldre. En fjärdedel kommer att dö av en cancersjukdom och bland hundar över 10 år har c:a hälften en cancersjukdom.

Hur fungerar Alertix nya test?

Alertix utvecklingschef professor Staffan Eriksson, SLU berättar i filmen ovan om ett nyutvecklat test som kan användas för att följa cancersjukdomar hos sällskapsdjur.

Vid cancersjukdomar ökar ett enzym, tymidinkinas 1, i blodet och genom att mäta det med ett enkelt, ofarligt blodprov får veterinären information om hur mycket celldelning som finns i kroppen.

När produktionen av det nya testet är klar kommer större kliniska studier att börja genomföras under 2022.

Problemet

Upptäcka cancer på djur som själva inte kan berätta hur de mår eller var de har ont.

Alertix lösning

Ett enkelt blodprov mäter en viktig biomarkör för tumörtillväxt genom en unik immunkemisk metod.

Fördelar

Alertix-metoden upptäcker till skillnad från andra analyser även solida tumörer.
Bygger på standardteknik – kostnadseffektivt
Enkelt och smärtfritt.

Resultat

Tidig upptäckt är avgörande. Alertix kan bidra till att älskade sällskapsdjur får fler år tillsammans med sina människor.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur