In English
Anmäl intresse för testet

Cancer hos sällskapsdjur

Man brukar säga att var tredje svensk kommer att drabbas av cancer under sin livstid. Och vi vet idag att cancersjukdomar är minst lika vanliga hos våra sällskapsdjur. Enligt en amerikansk undersökning är cancer orsak till 45 procent av alla dödsfall hos hundar över 10 års ålder. Det finns också mycket som tyder på att antalet cancerfall hos husdjur ökar. En viktig orsak är att husdjuren helt enkelt lever längre i takt med att djursjukvården förbättras.

Livsstilssjukdom även hos djuren

– Cancer är i hög grad en livsstilssjukdom. Våra sällskapsdjur delar på många sätt vår livsstil, därför drabbas de i samma utsträckning som vi själva av cancer. Och de kan få precis samma typer av cancer som människor. Men det finns raser som är särskilt utsatta, och det finns även cancerformer som är vanligare hos hund och katt än hos människa, berättar Alertix forskningschef Staffan Eriksson.

Hudcancer vanligast hos hundar

Hudcancer är ett exempel. Det är den vanligaste cancerformen hos hundar. Allra vanligast är mastocytom. Hos katt förekommer en virussjukdom som kan ge upphov till leukemi. Hos äldre hanhundar är testikelcancer vanligt. Man vet också att tikar drabbas av juvertumörer i större utsträckning än vad människor får bröstcancer.

– Hos tikar i åldrar över sju-åtta år är frekvensen av juvertumörer så hög som 30 procent, säger Staffan Eriksson.

Risken ökar med åldern

Precis som hos oss människor ökar cancerrisken med stigande ålder. Ökat kaloriintag och inaktivitet är andra riskfaktorer. Och sällskapsdjur som delar hem med rökare löper större risk att få lungcancer.

Inte heller hästar är förskonade från cancer. Men för dessa är risken något mindre än för hund och katt.

Tidig diagnos avgörande

Har du upptäckt knölar som inte funnits förut på ditt djur? Har det fått fläckar med håravfall? Eller är du av andra skäl orolig för att det har drabbats av cancer? Vänd dig till din veterinär eller till närmaste djursjukhus. Ju tidigare en diagnos kan ställas desto bättre är prognosen om dina farhågor skulle vara riktiga.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur