In English

Alertix i media

Pressmeddelande i Dagens Industri

Pressmeddelande den 22 november 2021                                            

FÖRBÄTTRAD METOD FÖR ATT IDENTIFIERA HUNDAR MED RISK FÖR CANCER 

I en ny studie i samarbete mellan Alertix och forskare och veterinärer vid SLU, Uppsala har en ny metod visat sig vara bättre att detektera hundar med cancersjukdomar än standardmetoden. Sammantaget kan omkring 3 av 4 hundar med cancersjukdom eller misstänkt cancersjukdom upptäckas med den nya metoden. 

Det nya resultatet visar att inte bara hundar med lymfom utan även hundar med misstänkta s.k. solida tumörer som mammartumörer, histiocytisk sarkom, hemangiosarkom, mastocytom, skvamösa cellcarcinom, njurcancer, melanom och fibrosarkom kan framgångsrikt detekteras. Den metod som används är den nyutvecklade Alertix TK1 ELISA för hund. Jämförgrupper har varit friska bloddonerande hundar. 

Studien är insänd för presentation vid en vetenskaplig konferens nästa år. 

- Det här är mycket lovande resultat som vi vill få bekräftade i större studier under nästa år, säger Alertix forskningschef Staffan Eriksson. 

Ett test med Alertix TK1 ELISA ger därför mer värdefull information, som tillsammans med övrig klinisk information, kan bidra till att hunden tidigt får rätt diagnos och behandling.  

Alertix Veterinary Diagnostics AB grundades 2017 och erbjuder en kommersiell tillämpning av rön från svensk bioteknisk spetsforskning. Det handlar om en ny kraftfull metod att mäta förekomst av enzymet tymidininkinas (TK1) i blod för användning i veterinärsjukvården. TK1 är en biomarkör för tumörtillväxt. Ämnet har kunnat påvisas i blod redan innan patienten uppvisar kliniska symtom, vilket gör att testet kan utgöra ett värdefullt verktyg för att tidigt kunna diagnosticera cancersjukdomar och deras förstadier. Till skillnad från tidigare etablerade metoder att detektera TK1 är Alertix metod immunkemisk. Det gör att den med framgång också kan användas för att detektera solida tumörer. 

Bolaget är baserat vid Kalmar Science Park. Analys- och utvecklingsverksamheten sker vid bolagets laboratorier vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. 

 

För ytterligare information: 

Filip Fogdestam, COO, Alertix Veterinary Diagnostics AB 

070-817 15 52

filip.fogdestam@alertixvet.com

Alertix Veterinary Diagnostics grundades 2017 för utveckling av analyser för tidig upptäckt och uppföljning av cancersjukdomar hos hundar, katter och hästar. Bolagets unika in vitro-tester är baserade på specifika antikroppar som reagerar med tymidinkinas 1 (TK1), en väldokumenterad biomarkör för onormal cellomsättning vid progressiva cancersjukdomar.  

Hemsida: www.alertixvet.se

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur