In English

Advisory Board

Alertix Advisory Board bistår Alertix styrelse och ledning med strategisk rådgivning i utvecklings- och affärsrelaterade frågor genom att tillföra ett vidgat perspektiv.

Ledamöter

Henrik Rönnberg, DiplECVIM-CA (onc), Professor Uppsala
Henrik är legitimerad veterinär och veterinärmedicine doktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU i Uppsala. Diplomate inom European College of Veterinary Internal Medicine 2009 (DiplECVIM-CA (oncology)). Han är verksam som professor vid institutionen för kliniska vetenskaper och medicinsk onkologisk specialistmottagning vid universitetsdjursjukhuset, SLU i Uppsala.
Anneli Bjöersdorff, DVM, PhDKalmar
Anneli är legitimerad veterinär med stor erfarenhet av veterinärmedicinsk klinik och affärsledning, bl.a. som företagare med egen djurklinik och senare som VD vid Läckeby djursjukhus, Kalmar. Hon har en doktorsavhandling i mikrobiologi om fästingburna sjukdomar vid Lunds universitet och är idag ansvarig Education Manager inom AniCura Group och tidigare ansvarig för affärsområde Laboratorier vid AniCura.
Olle Nilsson, PhDGöteborg
Olle har stor erfarenhet inom in-vitrodiagnostikområdet, dels som medgrundare och forskningschef vid CanAg Diagnostics AB, Göteborg men också efter Fujirebios förvärv av CanAg som forskningschef vid Fujirebio Diagnostics AB, USA. Olle har publicerat 100+ artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter inom området utveckling och karakterisering av monoklonala antikroppar och immunologiska tester. Han har en doktorsavhandling i neurokemi vid Göteborgs universitet och är nu verksam som egen konsult i ONSON Consulting.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur