In English
Anmäl intresse för testet

Forskningen bakom Alertix

Alertix tester har utvecklats av ett forskarteam vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) under ledning av professor Staffan Eriksson.

Forskningen är inriktad på nukleotider – byggstenarna för DNA och RNA. Forskarlaget har särskilt intresserat sig för enzymet thymidinkinas (TK1) som biomarkör för cancer. Man vet sedan tidigare att TK1 frisätts i blodet vid tumörtillväxt. Det finns också belägg för att det kan ske redan vid förstadier till cancer.

Forskningsgenombrottet kom när Staffan Erikssons team hittade en immunkemisk metod att mäta TK1. En metod som är unik och patentsökt, och som innebär avgörande fördelar jämfört med tidigare etablerade metoder att detektera TK1. 

Staffan Erikssons egen beskrivning av forskningsläget
Vetenskapliga artiklar som beskriver forskningen

Föreläsning med Alertix forskningschef Staffan Eriksson

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur