In English

Människorna bakom Alertix

Anne-Charlotte Aronsson, styrelseordförande och marknadschefAnne-Charlotte har ett förflutet som vd för bioteknikföretaget AroCell AB, som utvecklar TK1-analyser för humanmedicinskt bruk. Hon har lång erfarenhet av ledarskap och har arbetat med affärsutveckling och marknadsföring inom diagnostikbranschen i mer än 30 år – under senare tid som affärskonsult och styrelseledamot för ett antal mindre läkemedels- och bioteknikbolag, bl.a inom Uppsala Innovation Centre, SLU Holding och Umeå Biotech Incubator.
Staffan Eriksson, forskningschefMed mer än 100 vetenskapliga publikationer under den senaste tioårsperioden är Staffan en av världens ledande forskare på thymidinkinas. Han är även medgrundare och styrelseledamot i AroCell AB. Staffan har läkarbakgrund med utbildning och forskning vid Karolinska Institutet, men har under de senaste decennierna varit verksam vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Vid sidan av sin forskning undervisar han blivande veterinärer och handleder doktorander. Staffan är läkare och filosofie doktor samt professor emeritus.

Forskningsteamet

Henrik RönnbergHenrik är legitimerad veterinär och veterinärmedicine doktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU i Uppsala. Diplomate inom European College of Veterinary Internal Medicine 2009 (DiplECVIM-CA (oncology)). Han är verksam som professor vid institutionen för kliniska vetenskaper och medicinsk onkologisk specialistmottagning vid universitetsdjursjukhuset, SLU i Uppsala.
Sara SaellströmSara är legitimerad veterinär vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU i Uppsala och steg I-specialist i hundens och kattens sjukdomar. Hon har genomgått ett residency i onkologi vid universitetsdjursjukhuset i Uppsala. Sara är också civilingenjör i kemiteknik från Chalmers i Göteborg.
Liya WangLiya disputerade i medicinsk och fysiologisk kemi vid SLU 1997. Hon är docent i veterinärmedicinsk biokemi och universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU. Hon arbetar och forskar inom området DNA-syntetiserade enzym och är expert på TK1-enzymets molekylärbiologi och biokemi. Hon undervisar också blivande veterinärer, husdjursagronomer och djurskötare i biokemi och cellbiologi.
Kiran Kumar JagarlamudiKiran tog en Bachelor's degree vid Venkateswara Veterinary University i Indien 2007. Han har en Master of Animal Science och doktorerade i veterinärmedicin vid SLU 2015. Sedan 2010 arbetar han på olika aspekter av TK1 med bl.a. karakterisering, utveckling och utvärdering av TK1-antikroppar. Kiran är en av uppfinnarna bakom Alertix. Arbetar som klinisk forskningsledare vid AroCell AB.
Hanan SharifHanan har en veterinärexamen från Veterinärfakulteten vid Universitetet i Tripoli 2005. Hon har doktorerat i veterinärmedicinsk biokemi vid SLU 2012 inom området diagnostik och etablering av metoder att använda TK1 i veterinärmedicinen. Hon arbetar nu som forskare och konsult för Alertix.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur