In English

TK1 hos katter

En nyligen publicerad studie av SLU-forskare som samarbetar med Alertix visar att TK1 i serum hos katter med tumörsjukdomar är signifikant högre än hos friska katter och även vid jämförelse med katter med inflammatoriska sjukdomar. Resultaten tyder på att TK1 kan vara en lovande biomarkör för diagnostik och monitorering av cancersjukdomar hos katter och även för att särskilja cancersjukdomar från inflammatoriska sjukdomar.

Wang, L., Sharif, H., Saellström, S. et al. Feline thymidine kinase 1: molecular characterization and evaluation of its serum form as a diagnostic biomarker.BMC Vet Res 17, 316 (2021).

https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-021-03030-5

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur