In English

Styrelsen

Anne-Charlotte Aronsson, styrelseordförandeFil.dr i biokemi. Affärsutvecklare och marknadsförare inom klinisk diagnostik. Numera verksam som styrelseledamot och affärscoach.
Staffan Eriksson, ledamotLäkare, fil.dr, professor emeritus vid SLU. Forskningschef i Alertix, styrelseledamot och konsult i AroCell.
Göran Beijer, ledamotLedningserfarenhet framförallt inom Life Science-området vid såväl stora globala bolag som Pharmacia/Pfizer, AstraZeneca och GE som mindre företag som Tamro, Uppsala Imanet, Cerbo och Ilya Pharma. Göran har också medverkat i ett stort antal startups som affärscoach både i Kalmar Science Park och Uppsala Innovation Center. För närvarande är Göran VD vid Dicot AB i Uppsala.
Magnus Aronsson, suppleantCivilingenjör vid KTH. Internationell Produktchef, Roche Diagnostics, Schweiz.
Jonas Eriksson, suppleantEkonomie magisterexamen, Stockholms universitet. Ansvarig för affärsutveckling av energibolaget Advens svenska verksamhet.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur