In English

Så går det till i sju steg

Djurägaren och veterinären kommer överens om att göra testet.

Veterinären laddar ned provblanketten och instruktioner från Alertix.se.
Blankett  och provtagningsinstruktioner

Veterinären tar ett blodprov på hunden.

Veterinären eller labbpersonal centrifugerar provet.

Provtagningsblanketten fylls i. Provröret märks med samma id-nummer som blanketten.

Provröret med centrifugerad plasma skickas med post till Alertix labb tillsammans med provtagningsblanketten.

Provet analyseras på labbet.

Inom en vecka får veterinären analysresultatet. Svaret innehåller också en vägledning till hur resultatet ska tolkas, och förslag till eventuella uppföljande åtgärder.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur