In English

Testet som revolutionerar cancerdiagnostiken

Vid misstanke om cancer är det viktigt att så snabbt som möjligt kunna ställa en säker diagnos. Första steget är en noggrann klinisk undersökning av djuret.

Om veterinären hittar knölar som inte har en naturlig förklaring, eller om djuret uppvisar varningssignaler som trötthet, blödningar, smärta, aptitlöshet, viktminskning eller problem i samband med urinering eller avföring finns det skäl att gå vidare.

Då kan Alertix immundiagnostiska test vara en bra lösning. Testet är baserat på standardplattformen ELISA och kostnadseffektivt. Efter att provet är inskickat får du testresultatet inom en vecka. Detta ger veterinären ett bra beslutsunderlag. Är värdet för cancermarkören TK normalt finns det troligen andra förklaringar än tumörsjukdom till symtomen. Skulle TK-värdet vara kraftigt förhöjt är det å andra sidan en mycket stark indikation på att husdjuret har någon form av tumör som växer. I det läget finns det skäl att gå vidare med fortsatta undersökningar – till exempel bilddiagnostik, eller vävnadsprov (biopsi) när så är möjligt.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur