In English

Alertix Canine

Alertix Canine är ett immundiagnostiskt test för att mäta förekomsten av enzymet tymidinkinas (TK1) i blod hos hundar. TK frisätts i blodet vid onormal celldelning. Ett förhöjt TK1-värde innebär alltså att det finns starka skäl att misstänka tumörtillväxt – cancer.

Fungerar även för solida tumörer

Det finns andra tester för att mäta TK1-förekomst på marknaden. Gemensamt för dessa är att de huvudsakligen fungerar för att upptäcka hematologiska maligniteter – t. ex leukemi och lymfom. Dessa cancerformer utgör cirka sju procent av alla cancrar. Solida tumörer missas däremot oftast vid traditionella TK1-analyser. Detta eftersom de mäter reaktionshastigheten hos enzymet. Förklaringen är att en stor del av enzymet i blodet är inaktivt hos patienter med solida tumörer.

Unikt på marknaden

Det unika med Alertix TK ELISA-test är att det är ett immundiagnostiskt test. Det betyder att vi använder antikroppar som binder till TK1. Därmed mäter det förekomsten av enzymet – även om det är inaktivt. Med andra ord fungerar det för att detektera många fler former av tumörtillväxt.

Här fäster antikropparna på TK1-molekylen

Kan man då vara säker på att ett förhöjt TK-värde är liktydigt med cancer?

Nej, riktigt så enkelt är det inte. Klart är att TK1 frisätts i blodet vid onormal celldelning, som ju är fallet vid tumörtillväxt. Men det kan också finnas andra förklaringar – till exempel förekomst av en kraftig inflammation, som kan identifieras med hjälp av förhöjda nivåer av en annan markör – CRP.

Klart är dock att ett förhöjt TK1-värde alltid ska utredas och kan vara till stor hjälp vid diagnos och behandling av cancersjukdomar.

Användningsområden för Alertix Canine

1. Diagnostik

Vid misstanke om cancer kan Alertix Canine erbjuda en viktig pusselbit i diagnostikprocessen. TK1 har kunnat påvisas i blodserum redan innan patienten uppvisar kliniska symtom. Testet kan därför vara avgörande för snabb upptäckt och behandling – något som ofta är ytterst viktigt för en god prognos.
Tidsaspekten: snabbare upptäckt räddar liv

2. Behandlingsuppföljning

Alertix Canine är ett kraftfullt verktyg för att monitorera cancerbehandling. Ett enkelt blodprov ger svar på om tumörtillväxten avtar eller inte – och därmed om patienten svarar på behandlingen eller inte. Ett viktigt underlag för beslut om huruvida behandlingen ska fortsätta eller om det bästa för djuret är att avbryta.

3. Screening

Cancer är lika vanligt hos sällskapsdjur som hos människor. Och precis som hos oss tilltar risken med stigande ålder. Därför finns det starka skäl att erbjuda screening med Alertix Canine på hundar över en viss ålder. 7-8 år kan vara lämpligt. Det gäller i synnerhet raser som är särskilt utsatta för vissa cancerformer. Men också generellt för tikar över åtta års ålder. Risken att tikar drabbas av juvertumörer är så hög som 30 procent.

Fördelar med Alertix Canine

Ger hela bilden

Alertix Canine detekterar tillväxt av såväl solida tumörer som blodcancer genom ett enkelt blodprov. Det finns inget annat test som klarar det.

Enkelt

Ett vanligt blodprov är allt som behövs för testet. Och provtagningsprocessen kräver inte någon utrustning utöver den som finns på djursjukhuset eller veterinärkliniken. Hantera det som vilket blodprov som helst och skicka in det med post. Svaret kommer inom en vecka via mail eller vanlig post om ni så önskar.

Kostnadseffektivt

Alertix Canine är ett rutintest som bygger på standardteknik. Det betyder att testet ger vital information samtidigt som det är kostnadseffektivt.

Skonsamt

Ett stick, och några sekunder senare är provet taget. Obehaget för hunden är minimalt.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur