In English
Anmäl intresse för testet

Om Alertix

Alertix Veterinary Diagnostics AB grundades 2017. Bolaget ska erbjuda en kommersiell tillämpning av rön från svensk bioteknisk spetsforskning. Det handlar om en ny kraftfull metod att mäta förekomst av enzymet thymidininkinas (TK1) i blod för användning i veterinärsjukvården. TK1 är en biomarkör för tumörtillväxt. Ämnet har kunnat påvisas i blod redan innan patienten uppvisar kliniska symtom, vilket gör att testet kan utgöra ett värdefullt verktyg för att tidigt kunna diagnosticera cancersjukdomar och deras förstadier. Till skillnad från tidigare etablerade metoder att detektera TK1 är Alertix-metoden immunkemisk. Det gör att den med framgång kan användas också för att detektera solida tumörer.

Alertix lanserar nu ett tymidinkinas-test för hund. Alertix Canine, som bygger på standardplattformen ELISA. Den är ett robust och kostnadseffektivt verktyg för diagnosticering, monitorering och screening av tumörsjukdomar. Arbetet med att utveckla tester för häst och katt pågår. Alertix har sitt säte i Kalmar. Forskningen sker huvudsakligen i Uppsala.


Läs eller skriv ut broschyr om Alertix

Affärsidé

Alertix ska utveckla och sälja egentillverkade tester (ELISA-kit) för detektering av tumörtillväxt hos sällskapsdjur och häst på den internationella marknaden. På den nordiska marknaden ska Alertix även tillhandahålla laboratorietjänster.

Vision

Alertix finns till för att ge djurägare fler glädjefyllda år tillsammans med sina älskade sällskapsdjur.

Mål

Alertix ska bli en ledande aktör inom diagnostik för tidig upptäckt, behandling och uppföljning av tumörtillväxt hos hundar, hästar och katter.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur