In English

Djurägare positiva till cancertest

Tre av fyra tillfrågade djurägare ställer sig positiva till att använda ett test för att möjliggöra tidig upptäckt av cancer hos deras husdjur. Över 40 procent är beredda att betala 600 kronor eller mer ur egen ficka, och hälften kan tänka sig att be sin veterinär om ett test.

Under våren 2017 har Alertix Veterinary Diagnostics låtit genomföra två marknadsstudier med syfte att pejla deras uppfattningar kring frågor som rör cancer hos sällskapsdjur.

Studierna omfattade 100 hundägare och lika många kattägare. Och det visade sig att inte mindre än en tredjedel själva hade, eller hade haft, ett djur som drabbats av cancer.

Det visade sig också att en klar majoritet av de tillfrågade såg en klar nytta av ett cancertest för hund och katt. Runt 90 procent av djurägarna skulle använda ett sådant test i syfte att upptäcka cancer i ett tidigt stadium och tre av fyra tillfrågade ställde sig positiva att använda ett test för att övervaka cancerbehandling. En lika stor andel tyckte att det var en bra idé att använda ett cancertest som en årligen återkommande uppföljning av cancerbehandling.

En väsentlig del av djurägarna ställde sig också positiva till att själva betala en eventuell del av testkostnaden som inte täcks av försäkring. 40 procent förklarade sig beredda att betala 600 kronor eller mer.

Alertix vd Bengt Åstrand ser resultatet som en klar indikation på att företagets affärsidé är välgrundad.

– Siffrorna visar väldigt klart att det finns ett behov av Alertix cancertester. Våra produkter kommer definitivt att fylla en viktig funktion på marknaden, säger Bengt Åstrand. 

Fakta

  • ‍1/3 av djurägarna hade egna erfarenheter av cancer hos sällskapsdjur
  • ‍Minst 3/4 tycker det är en bra idé att använda ett cancertest inför, under och som uppföljning av cancerbehandling.
  • ‍Hälften av djurägarna kan tänka sig att be sin veterinär om cancertest.
  • Drygt 40 procent är beredda att själva betala 600 kronor eller mer för ett cancertest.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur