In English

Tekniska framsteg erbjuder nya möjligheter för TK1 som biomarkör

I en nyligen publicerad översiktsartikel lyfts TK1 fram som en biomarkör för tumörsjukdomar

Bland fördelarna med den nya immundiagnostiska tekniken nämns särskilt att

 

  • den ökade känslighet för att upptäcka solida tumörer ökar värdet av TK1 som biomarkör
  • detekterade TK1 nivåer vid maligna sjukdomar visar ett samband med sjukdomens kliniska stadium, vilket skulle kunna underlätta val av behandling för olika grupper
  • förhöjda nivåer av TK1 efter behandling är ett tecken på terapisvikt

 

Författare till artikeln är Kiran Kumar Jagarlamudi och Martin Shaw.

 

Läs mer här

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur