In English

Tillväxtmiljoner till Alertix

Arbetet med att finansiera Alertix produktutveckling och marknadsintroduktion går helt planenligt – om inte bättre än förväntat.
– Jag upplever att det är mycket lätt att få gehör för vår affärsidé säger Alertix vd Bengt Åstrand.

Foto: Camilla Dopson

Under våren har Alertix erhållit utvecklingsmedel i form av bland annat konsultcheckar från Regionförbundet i Kalmar och Almi, lån från Sparbanksstiftelsen och Almi, samt innovationsfinansiering från Regionförbundet.

– Finansieringen täcker kapitalbehovet under vår första utvecklingsfas, och jag ser heller inte några hinder för finansieringen av vår fortsatta resa.

– Vår produkt kanske inte är så flashig, men det jag märker i mina kontakter med finansiärer och andra utomstående aktörer är att alla har väldigt lätt att ta till sig vårt budskap och förstå nyttan med vår produkt. Nästan alla har ju en hund, katt eller häst i sin närhet. Det gör att vem som helst kan relatera till produktnyttan. Därför kan i princip vem som helst se affärsmöjligheterna, säger Bengt Åstrand.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur