In English

Vinnova ger fortsatt stöd till Alertix utveckling

Alertix Veterinary Diagnostics, som utvecklar test för upptäckt av cancersjukdomar hos hund, katt och häst, har i hård konkurrens erhållit ett bidrag om 900.000 kronor för fortsatt utveckling av sitt unika test. Bidraget ska gå till att utveckla ett test för hund.
Det är Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova som beviljat ansökan inom utlysningen Innovativa Startups steg 2. Behöriga att söka var endast de företag som tidigare beviljats medel i steg 1, där Alertix år 2019 fick 300.000 kronor.

Alertix använder sig av en s.k. biomarkör som återfinns i blodbanan i samband med cancersjukdomar. Ett förhöjt värde ger signal om en begynnande eller pågående cancersjukdom. Testet kan även användas för att följa resultatet av en behandling eller för att följa upp efter en behandling så inte sjukdomen återkommer. Mycket talar även för att testet kommer att användas för att utesluta risken för cancer innan behandling påbörjas av andra sjukdomar, som t.ex. IBS hos såväl hund som katt och häst.

- Bidraget är ett mycket välkommet tillskott till Alertix fortsatta utveckling. Testet för hundar är det som vi kommit längst med. Det här bidraget ska det räcka en bra bit på vägen mot ett marknadsfärdigt test, säger Bengt Åstrand, VD i Alertix.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur