In English
Pressmeddelande

Vinnova stöder Alertix

Mera stöd till Alertix prisade forskning. Den här gången från Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova.

Alertix planerar bredda och fördjupa sin kliniska dokumentation för att verifiera de initiala resultat som erhållits i mindre studier. Alertix får nu 300.000:- i stöd från Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova Innovativa Startups steg 1 för att genomföra en klinisk verifieringsstudie av sin veterinärdiagnostiska biomarkör vid tumörsjukdomar hos hund.

Alertix som erhållit Innovationspriset Skapa i Kalmar län deltar också som finalist i den svenska finalen Skapagalan i Stockholm 14 november.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur